כיצד למחוק אפליקציות iMessage באייפון

קל למחוק אפליקציות באייפון ממסך הבית. אבל אפליקציות iMessage לא מופיעות על המסך הראשי, אפליקציות אלו חיות ונושמות באפליקציית Messages בלבד, ומחיקת אפליקציות iMessage היא טריק נסתר שלא כל משתמשי האייפון יודעים עליו.

ראשון, פתח את אפליקציית ההודעות גם באייפון שלך ליצור הודעה חדשה או לפתוח שיחה קיימת (פתיחת כל הודעה תספיק).

החלק על סרגל האפליקציות בתחתית (או מעל המקלדת) במסך באפליקציית הודעות. עבור כל הדרך ימינה בסרגל האפליקציות עד שתראה את ה- שלוש נקודות "יותר" בסוף רשימת האפליקציות. הקש עליו כדי לפתוח את אפליקציות iMessage מסך רשימה.

גלול ומצא את האפליקציה שברצונך למחוק מאפליקציית הודעות. לאחר מכן, החלק שמאלה באפליקציה כדי לחשוף את אפשרות המחיקה בצד ימין של המסך. הקש לִמְחוֹק והאפליקציה תוסר מהאייפון שלך.

זו הדרך היחידה למחוק אפליקציות iMessage באייפון. עם זאת, אם אפליקציית iMessage מצורפת לאפליקציה רגילה באייפון שלך, ייתכן שיהיה עליך למחוק את האפליקציה גם ממסך הבית של המכשיר שלך.