כיצד להכניס תוכניות למצב שינה ב-Windows 10

כאשר אתה עובד על מערכת, תוכנות רבות ממשיכות לתפקד ברקע ובכך מאטות את המערכת ומרוקנות את הסוללה. ייתכן שתוכניות אלו אינן רלוונטיות לעבודה שלפניכם, אך הן ממשיכות לתפקד כדי לעדכן ולשלוח הודעות בין שאר המשימות.

אפשרות פשוטה תהיה להסיר את ההתקנה של התוכנית, אבל הצורך שלהם עשוי להתעורר מתישהו. Windows 10 מציע לך את האפשרות להרדים תוכניות. אתה יכול לבחור כמה שיותר תוכניות ולהעביר אותן למצב שינה, ובכך לשפר את חיי הסוללה ומהירות המערכת.

העברת תוכניות למצב שינה

לחץ לחיצה ימנית על סמל Windows בפינה השמאלית של שורת המשימות ובחר 'הגדרות'.

בהגדרות המערכת, לחץ על 'פרטיות'.

בהגדרות הפרטיות, גלול מטה עד שתמצא 'אפליקציות רקע' ולאחר מכן לחץ עליה.

כאן, אתה יכול לשים את כל אפליקציות הרקע או לבחור תוכניות בודדות למצב שינה. כדי להרדים את כל אפליקציות הרקע, לחץ על מתג ההפעלה-כיבוי בחלק העליון של החלון. כדי להרדים אפליקציה בודדת, לחץ על מתג ההפעלה-כיבוי מול האפליקציה שברצונך להרדים.